Vermijd oplichting en afzetterij met onze beoordelingen

Terms

Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie:

Wanneer u toegang OplichterijOfBetrouwbaar.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de OplichterijOfBetrouwbaar.com Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wet-en regelgeving, en gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of toegang tot OplichterijOfBetrouwbaar.com.

De Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en zal onmiddellijk van kracht na plaatsing op OplichterijOfBetrouwbaar.com.

Alle informatie op de site OplichterijOfBetrouwbaar.com (tekst, afbeeldingen, cijfers, enz.) wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De gepresenteerde webinhoud kan op geen enkele manier een consult met een arts of zorgverlener vervangen.
Als je een vraag hebt, twijfelt of informatie nodig hebt over je algemene gezondheidstoestand of voeding, vraag dan altijd advies aan een arts.

Toegang tot OplichterijOfBetrouwbaar.com is verboden voor minderjarigen jonger dan 16. Door je te registreren op deze website, verklaar en garandeer je dat je minstens 16 jaar oud bent.

OplichterijOfBetrouwbaar.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website zonder kennisgeving naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.

De materialen op deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

Gebruikslicentie:

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die u publiceert of weergeeft op OplichterijOfBetrouwbaar.com.

Je mag geen materiaal publiceren of plaatsen dat lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, obsceen, aanstootgevend, bedreigend, intimiderend, racistisch of illegaal is, of dat inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit.

U moet OplichterijOfBetrouwbaar.com gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet-en regelgeving. Door het plaatsen van informatie op OplichterijOfBetrouwbaar.com, u verklaart en garandeert dat de informatie juist en nauwkeurig is.

U mag niet plaatsen, distribueren of reproduceren op enigerlei wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten of tenzij anders bepaald door de wet.

Alle handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken en servicemerken die op deze site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Beperking van aansprakelijkheid:

De OplichterijOfBetrouwbaar.com website is alleen voor informatieve doeleinden. De eigenaar van de site of een lid van het redactieteam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie die op de site wordt verstrekt.

Gebruikers van deze site moeten vertrouwen op hun eigen onderzoek en navraag bij de aanbieder van de dienst of het product in kwestie, en in geen geval zal OplichterijOfBetrouwbaar.com aansprakelijk zijn: (1) voor enige incidentele, gevolgschade of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om OplichterijOfBetrouwbaar.com te gebruiken, zelfs als OplichterijOfBetrouwbaar.com of haar agenten of vertegenwoordigers weten van of zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of: (2) aan iemand anders dan jij. Verder OplichterijOfBetrouwbaar.com wijst elke verantwoordelijkheid, ongeacht de vorm van de actie, voor het handelen of nalaten van andere leden of gebruikers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onbevoegde gebruikers, of “hackers”) van OplichterijOfBetrouwbaar.com.

Alle artikelen geschreven op de OplichterijOfBetrouwbaar.com site zijn niet geschreven door een arts of gezondheidsdeskundige, noch zijn ze geschreven door een expert in financiën of economie. Als je twijfels of vragen hebt over het gebruik van een product, programma, dienst of materiaal dat in een artikel wordt gepresenteerd, is het belangrijk om contact op te nemen met een gekwalificeerde professional op het gebied dat overeenkomt met het product, programma, dienst of materiaal dat in het artikel wordt gepresenteerd. De site of zijn auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Vergoeding:

OplichterijOfBetrouwbaar.com en haar agenten, werknemers, functionarissen, directeuren en derden kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, aansprakelijkheden, uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van OplichterijOfBetrouwbaar.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Online inhoud:

Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die beschikbaar is via reacties op OplichterijOfBetrouwbaar.com zijn die van hun respectievelijke auteurs en niet van OplichterijOfBetrouwbaar.com, en er moet niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Deze auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud.

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. De site wordt ook in verschillende talen vertaald door een professionele vertaler, die in sommige gevallen vertaalfouten kan maken. Als je een hiaat, fout of een schijnbare storing opmerkt, meld dit dan via ons contactformulier en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina die het probleem veroorzaakt, actie die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

OplichterijOfBetrouwbaar.com geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op OplichterijOfBetrouwbaar.com en keurt of onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk voor, de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies of verklaring. OplichterijOfBetrouwbaar.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie of andere inhoud die wordt weergegeven op OplichterijOfBetrouwbaar.com.

De informatie die wordt weergegeven op OplichterijOfBetrouwbaar.com is bedoeld om het publiek en de bezoekers van het platform te informeren over verschillende onderwerpen, waarvan sommige betrekking hebben op gezondheid en voeding. In geen geval vormt deze informatie een aanbeveling voor het gebruik van een bepaalde behandeling of het volgen van een bepaald dieet. De verstrekte adviezen en informatie kunnen het advies van een gezondheidsdeskundige niet vervangen. Er werkt geen arts op de website OplichterijOfBetrouwbaar.com. In het geval van symptomen en/of bijwerkingen (naast voor elk gebruik) is een consultatie van een arts essentieel, zodat de arts de oorzaken van deze aandoeningen kan vaststellen en deze zo snel mogelijk kan verhelpen.

Disclaimer

Het team van Oplichterij Of Betrouwbaar bestaat niet uit artsen of financiële experts. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor algemene kennis en is niet bedoeld om diagnoses te stellen, te voorkomen, te genezen of winst te genereren. Win altijd het advies in van een gekwalificeerde professional voordat u een beslissing neemt die uw gezondheid of financiën zou kunnen beïnvloeden. Onder geen enkele omstandigheid zal de site of zijn auteurs aansprakelijk worden gesteld.

Inzenden van informatie:

Door het plaatsen van informatie op OplichterijOfBetrouwbaar.com, begrijp je en ga je ermee akkoord dat het materiaal niet zal worden verwijderd (behalve op jouw verzoek of in uitzonderlijke gevallen). Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten op OplichterijOfBetrouwbaar.com.

Hoewel wij niet elk bericht geplaatst door gebruikers van OplichterijOfBetrouwbaar.com kunnen beoordelen, en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van een dergelijk bericht, behouden wij ons het recht voor om laster, godslastering, obsceniteit, bedreigingen, verbaal geweld, advertenties en privacy of financiële informatie zoals sofi-nummers en creditcardgegevens of andere informatie die ongepast wordt geacht te verwijderen, bewerken of verwijderen.
Als je een bericht tegenkomt dat lasterlijk, godslasterlijk, obsceen, bedreigend, gewelddadig of storend is, reclame bevat of gevoelige informatie bevat, word je uitgenodigd om ons dit te laten weten via ons contactformulier zodat we dienovereenkomstig kunnen reageren.
Als u van mening bent, als individu of bedrijf, dat u het slachtoffer bent van een ongepast commentaar geplaatst op OplichterijOfBetrouwbaar.com, wordt u uitgenodigd om het ons te laten weten via ons contactformulier zodat we dienovereenkomstig kunnen reageren.

Commentaren:

Reacties met uitspraken die als lasterlijk, godslasterlijk, obsceen, bedreigend, gewelddadig, agressief, storend, reclame of met privé en/of gevoelige informatie kunnen worden beschouwd, kunnen worden bewerkt om uitspraken die ongepast worden geacht zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen!

Commentaren die lasterlijk, godslasterlijk, obsceen, bedreigend, gewelddadig, agressief, storend of publicitair zijn of die privé- en/of gevoelige informatie bevatten of die alleen in hoofdletters zijn geschreven, worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd!

Hoewel wij ons uiterste best doen om te voorkomen dat dergelijke commentaren worden gepubliceerd, is het altijd mogelijk dat dergelijke commentaren toch worden gepubliceerd. Als u een bericht tegenkomt dat lasterlijk, godslasterlijk, obsceen, bedreigend, gewelddadig, storend, reclame bevat of als u als individu of bedrijf van mening bent dat u het slachtoffer bent van een ongepast commentaar dat is gepubliceerd op OplichterijOfBetrouwbaar.com, wordt u uitgenodigd om ons dit te laten weten via ons contactformulier, zodat wij dienovereenkomstig kunnen reageren.

Daarnaast behouden we ons het recht voor om, vanaf het moment dat een artikel meer dan 50 reacties heeft, reacties die geen verzoek doen of geen waarde toevoegen aan de commentaren thread niet te accepteren, om overbelasting te voorkomen en duidelijkheid te bevorderen.

Onjuist gebruik van OplichterijOfBetrouwbaar.com:

OplichterijOfBetrouwbaar.com heeft talrijke anti-fraudemaatregelen getroffen om ongepast en onrechtmatig gebruik van onze website te voorkomen. Gebruikers die proberen deze maatregelen te omzeilen zullen worden onderworpen aan klachten bij de bevoegde autoriteiten.

eigendomsrechten of exclusieve rechten:

Door het plaatsen van informatie of inhoud van OplichterijOfBetrouwbaar.com in een openbare ruimte, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om, aan OplichterijOfBetrouwbaar.com een onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig betaalde, wereldwijde exclusieve licentie te verlenen om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken, te kopiëren, uit te voeren, weer te geven en te distribueren en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om sublicenties van het voorgaande toe te kennen en te autoriseren.

Door u verstrekte informatie:

Tenzij anders bepaald in het Privacybeleid, houdt OplichterijOfBetrouwbaar.com alle persoonlijke informatie die u aan OplichterijOfBetrouwbaar.com verstrekt vertrouwelijk en mag OplichterijOfBetrouwbaar.com deze informatie alleen gebruiken of openbaar maken voor de doeleinden waarvoor deze informatie is verzameld of zoals vereist door de wet. Hoewel het wettelijk is toegestaan om uw opmerkingen anoniem te plaatsen, kan OplichterijOfBetrouwbaar.com naar eigen goeddunken, de persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker die meerdere klachten over hetzelfde bedrijf en/of personen plaatst met behulp van verschillende pseudoniemen, de privacybescherming van deze sectie verliezen.

Garantie disclaimer:

OplichterijOfBetrouwbaar.com biedt OplichterijOfBetrouwbaar.com op een “as is” basis en geeft geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk, in verband met OplichterijOfBetrouwbaar.com of in verband met enige communicatie met OplichterijOfBetrouwbaar.com of haar vertegenwoordigers, of anderszins met betrekking tot OplichterijOfBetrouwbaar.com. OplichterijOfBetrouwbaar.com wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. OplichterijOfBetrouwbaar.com garandeert niet dat de verbinding van OplichterijOfBetrouwbaar.com met het internet veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos zal zijn, of aan jouw eisen zal voldoen.

Algemene bepalingen:

U stemt ermee in dat de wet (zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen) van toepassing is op deze Overeenkomst, dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met OplichterijOfBetrouwbaar.com of deze Overeenkomst onderworpen is aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken en dat u zich onderwerpt aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken.

Als OplichterijOfBetrouwbaar.com enig recht of enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat OplichterijOfBetrouwbaar.com afstand doet van dit recht of deze bepaling. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht door jou of OplichterijOfBetrouwbaar.com mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst, die u moet accepteren door OplichterijOfBetrouwbaar.com te bezoeken, bevat de volledige overeenkomst tussen u en OplichterijOfBetrouwbaar.com met betrekking tot uw gebruik van de OplichterijOfBetrouwbaar.com-site.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen de voorwaarden ook na beëindiging van uw registratie bij OplichterijOfBetrouwbaar.com van kracht blijven. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig blijkt te zijn, blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht.

auteursrechtenbeleid / DMCA-kennisgeving:

We zullen beëindigen de privileges van elke gebruiker die OplichterijOfBetrouwbaar.com gebruikt om illegaal verzenden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming, uitdrukkelijke toestemming, geldige verontschuldiging, of fair use vrijstelling. In het bijzonder moeten gebruikers die OplichterijOfBetrouwbaar.com gebruiker inhoud, artikelen, afbeeldingen, verhalen, software of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal in te dienen ervoor zorgen dat de inhoud die ze plaatsen geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden.

Als u van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden op OplichterijOfBetrouwbaar.com, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Enkele nuttige links:

Wettelijke vermeldingenPrivacybeleidOver Oplichterij Of BetrouwbaarFAQContact

Beschikbare talen:

  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • Português
  • Polski
  • 日本語

  • Laatst bijgewerkt op 28 januari 2024.